Od czego zależy wysokość odszkodowania po szkodzie komunikacyjnej? - Kompleksowa obsługa szkód

Od czego zależy wysokość odszkodowania po szkodzie komunikacyjnej?

Od czego zależy wysokość odszkodowania po szkodzie komunikacyjnej?

Wysokość odszkodowania po wypadku komunikacyjnym zależy od bardzo wielu czynników i nie zawsze jest satysfakcjonująca dla poszkodowanego. Aby dokładnie określić jego wartość, warto na początku rozróżnić szkodę całkowitą od szkody częściowej.

Co wpływa na wartość szkody?

Aby określić odpowiednią wartość odszkodowania, należy na początku określić, czy powstała szkoda jest częściowa, czy całkowita. Kwalifikacja ta wpływa bezpośrednio na sposób wyliczenia wartości odszkodowania dla poszkodowanego z racji uszkodzenia jego pojazdu.

Szkoda częściowa

Szkoda częściowa zostaje stwierdzona wtedy, gdy po wypadku pojazd nadaje się do naprawy — a jej koszt nie będzie przekraczać wartości samochodu. Wysokość ta zostaje obliczona przez zakład ubezpieczeń odszkodowania i dotyczy stanu pojazdu na dzień wypadku komunikacyjnego.

W dużym stopniu wysokość odszkodowania zależy od zakresu uszkodzeń pojazdu, ale także ceny oryginalnych lub nieoryginalnych części zamiennych. Dodatkowo na etapie szacowania kosztów warto zwrócić uwagę na wysokość stawki za roboczogodzinę pracy lakiernika, blacharza lub mechanika. Często wartość ta jest niesłusznie zaniżana, co wpływa na wartość odszkodowania.

Szkoda całkowita

Zakład ubezpieczeń może orzec szkodę całkowitą w dwóch przypadkach — jeśli naprawa zniszczonego pojazdu jest nieopłacalna (przekracza wartość samochodu) lub jeśli pojazd całkowicie nie nadaje się do naprawy. Określenie wartości pojazdu leży w kompetencji rzeczoznawcy, który bierze pod uwagę przede wszystkim rodzaj samochodu, jego markę i rocznik, wyposażenie, stan aktualny, przebieg, a także wcześniejsze naprawy.

Jaką wartość powinno mieć odszkodowanie?

Wysokość odszkodowania powinna być przede wszystkim określona na podstawie dokładnych i aktualnych danych, które dotyczą zarówno naprawy, jak i cen poszczególnych części lub pojazdów.

W przypadku szkody częściowej dla poszkodowanego liczy się to, aby wartość odszkodowania była wystarczająca na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody. Za to szkoda całkowita skupia się głównie na uzyskaniu odszkodowania, którego wartość odpowiada wartości rynkowej pojazdu — bez strat dla poszkodowanego.

Czy odszkodowanie może zostać obniżone?

W wielu przypadkach poszkodowani nie czują się usatysfakcjonowani z wysokości odszkodowania, ponieważ kwota może być niewystarczająca na pokrycie kosztów naprawy lub nie odzwierciedla wartości samochodu. Będąc w takiej sytuacji, warto na początku dokładnie przeanalizować kosztorys oraz otrzymaną decyzję od zakładu ubezpieczeń. Można się tutaj natknąć na powszechną praktykę, gdzie do obliczenia wartości obiera się zaniżone ceny uszkodzonych części. Dotyczy to zwłaszcza przyjmowania tanich zamienników, zamiast ceny oryginalnych części, które faktycznie zostały uszkodzone. Ponadto poszkodowani mogą się spotkać z zaniżonym odszkodowaniem, jeśli do obliczenia kosztów robocizny ubezpieczyciel przyjął nieadekwatne stawki.

Podczas wyliczania wartości pojazdu istnieje ryzyko, że ubezpieczyciel wypłacił za mało, ponieważ nie wziął pod uwagę wszystkich parametrów auta. Dotyczy to zwłaszcza rocznika auta, jego stanu technicznego, przebiegu, wyposażenia, a także zakresu wcześniejszych napraw i ewentualnych ulepszeń. Połączenie tych kilku czynników może w efekcie skutkować na tyle niskim odszkodowaniem, że pokrzywdzony nie ma możliwości odpowiedniej naprawy pojazdu.

Byłeś uczestnikiem wypadku lub stłuczki i zastanawiasz się jak uzyskać wyższe odszkodowanie? Zadbaj o swój komfort i bezpieczeństwo z naszą pomocą! W Kolizja.pl oferujemy kompleksowe wsparcie od etapu pomocy drogowej, aż po skuteczne dochodzenie roszczeń.

Masz pytania w związku z wartością odszkodowania? Zadzwoń pod numer +48 666 010 555

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonZADZWOŃ