Ile trzeba czekać na wypłatę odszkodowania z OC? - Kompleksowa obsługa szkód

Ile trzeba czekać na wypłatę odszkodowania z OC?

Ile trzeba czekać na wypłatę odszkodowania z OC?

Dokładny czas wypłaty odszkodowania regulowany jest konkretną ustawą, która obowiązuje zarówno w wariancie odszkodowania z OC, jak i zadośćuczynienia. Oszacowanie terminu w wielu przypadkach jest niezbędne do określenia np. należnych odsetek ustawowych.

Jak określony zostaje termin wypłaty odszkodowania?

Na bazie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dokładniej fragmencie art. 14 ust. 1 określony został termin wypłaty odszkodowania z OC, który wynosi 30 dni.

Warto zwrócić uwagę, że czas ten zaczyna obowiązywać dopiero od złożenia zawiadomienia o poczynionej szkodzie. Wspomniane zawiadomienie powinno zostać dostarczone przez osobę figurującą jako poszkodowana lub inną, która została do tego uprawniona.

H2: Czy istnieją odstępstwa od terminu wypłaty?

W tej samej ustawie znaleźć można dalsze przypisy informujące o tym, że istnieją również pewne odstępstwa od obowiązującego terminu wypłaty odszkodowania z OC. Pierwszym odstępstwem jest przypadek, gdy dotychczasowe wyjaśnienie okoliczności zdarzenia nie było wystarczające dla ubezpieczyciela lub gdy nie ma możliwości wypłacenia określonego odszkodowania w trakcie 30 dni. Wtedy obowiązuje termin 14 dni, liczonych od dnia, gdy okoliczności zostały unormowane.

Warto również wspomnieć o tym, że maksymalny termin wypłaty odszkodowania nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia, gdy wpłynęło zawiadomienie o szkodzie. Jedynym wyjątkiem od tego jest sytuacja, gdy postępowanie karne lub cywilne nadal się toczy. W takim przypadku należy oczekiwać aż wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością ubezpieczyciela, a także kwotą odszkodowania zostaną oficjalnie potwierdzone.

Co jeśli ubezpieczyciel zmieni wartość odszkodowania?

W przypadku, gdy wysokość odszkodowania zostaje zmieniona przed zakład ubezpieczeń na jakąkolwiek inną kwotę niż ustalona lub zostaje całkowicie wyeliminowana — po stronie ubezpieczyciela leży obowiązek poinformowania osoby wnoszącej zawiadomienie.

Aby zmiana statusu została zaktualizowana, wymagane jest jednak odpowiednie uzasadnienie, podstawa prawna, okoliczności, a nawet argumentacja wiarygodności każdej ze stron. Bez względu na to, jakie zachodzą działania, pismo wytoczone przez zakład ubezpieczeń powinno zawierać również pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń drogą sądową.

Kiedy zostają naliczone odsetki ustawowe?

Od dnia zgłoszenia szkody obowiązuje termin 30 dni na uregulowanie roszczeń, a w przypadku wątpliwej sytuacji okres ten może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni.

Jednak gdy zakład ubezpieczeń przekracza określony termin i w żaden sposób nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, zostają naliczone dodatkowe odsetki ustawowe. Naliczanie rozpoczyna się dzień po tym, gdy mija planowany maksymalny termin wypłaty odszkodowania z OC i trwa aż do dnia ich uregulowania.

Jaki jest najprostszy sposób na dochodzenie roszczeń? Współpraca z Kolizja.pl. Ubezpieczyciel chce wypłacić Ci zaniżone odszkodowanie, a Ty nie wiesz, co z tym zrobić? Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci wyegzekwować należne odszkodowanie.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonZADZWOŃ