Polityka prywatności - Kompleksowa obsługa szkód

Polityka prywatności

KOLIZJA.PL ANNA TROJANOWSKA

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Kliencie,

zdajemy sobie sprawę z tego, że przyczyna Twoich odwiedzin na naszej stronie może zniechęcać Cię do czytania obszernych informacji i pouczeń. Szanując jednak Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, gorąco namawiamy do lektury tej strony, która zajmie Ci mniej więcej 120 sekund. Za dwie minuty od teraz przekonasz się, że Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, bo przetwarzane są zgodnie z RODO czyli z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119) oraz, że nie mogłeś trafić w lepsze ręce !

ADMINISTRATOR DANYCH  OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli tym, kto decyduje jak dane osobowe będą wykorzystywane, jest Anna Trojanowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „kolizja.pl Anna Trojanowska” nip 9552426026, ul. Gdańska 16b, 70-661 Szczecin, tel. 666-010-555 adres email biuro@kolizja.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się bezpośrednio z Administratorem, na adres wskazany wyżej. 

Twoje dane osobowe udostępniamy też podmiotom, z którymi współpracujemy lub do których zwracamy się w związku ze świadczeniem przez nas usług. Są to ubezpieczyciele, banki, pośrednicy płatniczy, rzeczoznawcy techniki samochodowej, prawnicy, księgowość, informatycy. Gdyby wpłynęło do nas takie żądanie, Twoje dane osobowe musimy przekazać także organom państwowym.

Może zdarzyć się i tak, że Twoje dane osobowe przekażemy też poza Europejski Obszar Gospodarczy, do GOOGLE LLC z siedzibą w Mountain View, USA. Bez obaw ! Dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Przekazanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy obwarujemy klauzulami umownymi ochrony danych osobowych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.  

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dysponuje Twoimi danymi osobowymi w związku z przekazaniem ich przez Ciebie w momencie powierzenia Annie Trojanowskiej obsługi Twojej sprawy odszkodowawczej, bądź na skutek wypełnienia formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.kolizja.pl.

Jeśli z jakichś przyczyn przepisy prawa będą tego wymagały, poprosimy Ciebie o podanie nam dodatkowych danych (ponad te już przekazane), które będą niezbędne do zrealizowania łączącej nas umowy.

Pamiętaj, że przekazanie nam jakichkolwiek danych osobowych jest zupełnie dobrowolne. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie podasz nam swoich danych osobowych, wówczas, niestety, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, ani świadczyć na Twoją rzecz jakichkolwiek usług :(.

JAKIE DANE  OSOBOWE

Standardowo, aby móc zawrzeć z Tobą umowę, a następnie obsługiwać Twoją sprawę odszkodowawczą, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny
 • numer telefonu
 • adres email
 • nr rachunku bankowego
 • numer nip lub pesel
 • informację o rozliczaniu podatku VAT

Może zdarzyć się tak, że w trakcie świadczonej na Twoją rzecz usługi będziemy potrzebowali dodatkowych danych, których z jakichś przyczyn nie odebraliśmy od Ciebie na początku naszej współpracy. Musisz wiedzieć, że zgodnie z zasadą minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c RODO) poprosimy Cię o dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla naszej umowy. Inaczej mówiąc, nie zbieramy Twoich danych osobowych „na zapas”.

Nie wykorzystujemy żadnych technik profilowania danych osobowych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCHOSOBOWYCH

Cele przetwarzania danych osobowych związane są z likwidacją Twojej szkody, organizacją i prowadzeniem postępowania zmierzającego do uzyskania odszkodowania oraz ewentualnie z organizacją i prowadzeniem postępowania sądowego w sprawie o zapłatę należnego Tobie odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

Jaśniej ?

Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe wykorzystamy w szczególności do:

 • ustalenia podmiotu odpowiedzialnego do naprawienia szkody powstałej w związku z określonym przez Ciebie zdarzeniem szkodowym,
 • zebrania dokumentów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia szkody lub pozwu o zapłatę przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu za wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, w
 • do występowania w Twoim imieniu przed ubezpieczycielem w postępowaniu likwidacyjnym,
 • występowania w Twoim imieniu do podmiotów trzecich w celu przekazania niezbędnych informacji lub przesłania określonych dokumentów,
 • wykonania na Twoją rzecz usługi holowania lub parkingu, mającej związek ze zdarzeniem szkodowym i prowadzonym postępowaniem likwidacyjnym
 • wykonania opinii technicznej pojazdu lub kalkulacji Twojej szkody,
 • rozliczenia przekazanego na Twoją rzecz odszkodowania,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas skierujesz (w tym także przez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się się z Tobą w celu związanym z realizacją naszej umowy,

Wyżej wymienione cele przetwarzania Twoich danych osobowych mają swoją podstawę w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas Twoich danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych. W tym wypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wreszcie, Twoje dane osobowe przetwarzamy też na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • odpieranie roszczeń,
 • realizacja roszczeń,
 • zapewnienie obsługi płatności na naszą rzecz,
 • prowadzenie statystyk,
 • monitorowanie Twojej aktywności na stronie internetowej www.kolizja.pl i analiza funkcjonalności tej strony internetowej, poprawa działania usług, diagnoza potrzeb odwiedzających stronę internetową,
 • pozyskiwanie opinii,
 • realizacja celów archiwizacyjnych,
 • zapewnienie rozliczalności – wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dodatkowo w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www, w celach marketingowych – w tym na potrzeby organizowania akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli do przetwarzania danych osobowych potrzebna nam była Twoja zgoda, będziemy przetwarzać te dane tak długo, póki nie wycofasz zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś.

W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przechowujemy podczas obowiązywania łączącej nas umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • obrony i dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego albo przedawnienia roszczeń,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych – przez czas trwania obowiązków, określony odrębnymi (szczegółowymi) przepisami prawa,
 • statystycznych – przez okres 18 miesięcy od dnia przekazania nam danych osobowych,
 • archiwizacyjnych – przez okres 5 lat od dnia zrealizowania umowy (świadczenia usługi).

TWOJE PRAWA

Jak była mowa o tym wyżej, podanie nam przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest też warunkiem koniecznym, abyśmy mogli współpracować. Dlatego też, jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych, o które Cię poprosimy, wówczas nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz żadnej usługi.

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, wówczas masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE właściwego ze względu na miejsce Twojego zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych. Ponadto możesz także złożyć pozew do sądu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania albo miejsca naszej siedziby.

Niezależnie od powyższego, w każdej sytuacji masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz wszystkich informacji dotyczących tego przetwarzania,
 • sprostowania lub uzupełnienia danych, jeżeli dane przez nas przetwarzane są niekompletne lub nieprawidłowe,
 • żądania ograniczenia przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych – czyli otrzymania od nas dostarczonych danych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie i w związku z naszym uzasadnionym interesem.

Najwygodniej dla Ciebie będzie, jeśli w celu realizacji swoich uprawnień zwrócisz się do nas na dane kontaktowe wskazane wyżej.

COOKIES.

Wykorzystujemy na naszej stronie internetowej www.kolizja.pl pliki Cookies.

Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pomocą którego korzystasz z naszej strony internetowej.

Stosowane przez nas Cookies są w pełni bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się poprzez Cookies do Twojego urządzenia wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Cookies pozwalają zidentyfikować wykorzystywane przez Ciebie oprogramowanie i dostosować do niego naszą stronę internetową. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pamiętaj, że zawsze masz możliwość ograniczenia lub nawet wyłączenia dostępu Cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień możesz dokonać za pomocą funkcji (opcji) swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich zamieszczeniu Cookies na Twoim urządzeniu.  W przypadku wspomnianej wyżej zmiany ustawień Cookies w opcjach przeglądarki  skorzystanie z naszej strony internetowej
w dalszym ciągu będzie możliwe, jednakże poza funkcjami, które – ze swej natury – wymagają Cookies.

Stan na maj 2021 r.

 

 

Call Now ButtonZADZWOŃ